Old-way en new-way methode in workshop Motorisch leren

Op zaterdag 3 juni organiseerden we in Nootdorp de workshop Motorisch leren in de schaatssport.

Om precies 10.00 uur mochten we op deze zomerdag 14 personen welkom heten voor deze workshop op de mooie locatie van de Nootdorpse IJsclub, die gegeven werd door Ed Janssen, fysiotherapeut en docent coördinator bij de stichting ITON (Instituut voor Toegepaste Neurowetenschappen).

Na een kort voorstellingsrondje werd er door Ed een heldere uitleg gegeven hoe je op vele manieren motorisch leren als trainer toe kan passen, in dit geval tijdens de schaats- en skate training.

Kort samengevat komt het er op neer, dat expliciet training geven (iets wat je iemand leert of uitlegt) door de sporter veel moeilijker is te onthouden en uit te voeren dan de dingen die impliciet getraind worden (dingen die “op gevoel” geleerd worden).

Zo kwamen er op deze ochtend, mede door de positieve inbreng van alle aanwezigen, vele herkenbare trainingssituaties voorbij. O.a. hoe komt het dat iemand een opgegeven oefening tijdens de twee oefenrondjes prima uitvoert en vervolgens tijdens het uitrijden van de training deze totaal vergeten lijkt en weer verder schaatst/skate zoals hij/zij altijd heeft gedaan.

Ed hield ons voor dat een trainingsoefening best wel apart als oefening getraind kan worden, en in specifieke gevallen ook de voorkeur heeft, maar dat over het algemeen de beste resultaten behaald worden als een training gevarieerd is, met meerdere oefeningen in samenhang tijdens één training.

Ook werd er ingegaan op het Old-way en New-way principe, wat inhoudt dat je op de training bewust een oefening “fout” opgeeft, zoals: ga eens “recht op schaatsen vs. diep zitten”, “rechter arm op de rug vs. linker arm op de rug” bij de armzwaai, “bovenlijf de bocht indraaien vs. heup in de bocht” etc. etc. Uiteraard is het dan belangrijk om aan de sporter feedback te vragen, zoals hoe voelt het één (niet juiste Old-way) zich  t.o.v. het (juiste New-Way) wat uiteraard ook de uiteindelijke bedoeling heeft om de sporter bewust het juiste te laten doen.

Ook werd er door Ed nog opgemerkt dat een trainer zich er wel bewust van moet zijn dat de sporter de oefening (met enige moeite) wel moet kunnen uitvoeren, anders schiet de training zijn doel voorbij. Dit geldt ook voor de nogal veel gebruikte terminologie m.n. bij het schaatsen, vraag aan de sporter of hij/zij begrijpt wat er bedoeld wordt.

Na zo’n anderhalf uur werden de deelnemers in groepjes verdeeld en naar buiten gedirigeerd, waarbij  een aantal van hen op skates verschillende besproken toepassingen in de praktijk moesten uitvoeren, dit onder het scherp toezicht en vele aanwijzingen van diegene die geen skates bij zich hadden en aan de kant stonden. Zoiets van “de beste stuurlui………………etc”.

Hierna werden de uitgevoerde en vooral besproken oefeningen in het kort nog even doorgenomen, waardoor het al weer snel rond de klok van half één was en deze leerzame en boeiende workshop, die op enthousiaste wijze door Ed werd gegeven, afgesloten werd.

Nadat we Ed bedankt hadden en ook de, inmiddels gebruikelijke, NSTV lunchbox met “gezond lekkers” hadden overhandigd als blijk van waardering, stelden we met elkaar vast dat deze workshop absoluut iets toevoegt aan onze gereedschapskist als trainer.

De presentatie van deze bijscholing vind je in de Kennisbank.

Delen

Meer

Voor leden

In onze speciale ledensite vind je o.a. de Kennisbank
en kun je je aanmelden voor bijscholingen.

Lid worden

Wil je lid worden van de NSTV?
Vul dan direct het online inschrijfformulier in.