Bestuur

Het bestuur van de NSTV wordt gevormd door trainers met verschillende achtergronden,
diploma’s en ervaringen op regionaal, gewestelijk en (inter)nationaal niveau.

Willem-Jan Molleman

Voorzitter

Willem-Jan Molleman
voorzitter@nstv.nl

Marisca van der Liet

Secretaris

Marisca van der Liet-Homeijer
info@nstv.nl

Wim Zwanenburg

Penningmeester

Wim Zwanenburg
penningmeester@nstv.nl

Luciano Negro

Ledenadministratie

Luciano Negro
ledenadministratie@nstv.nl

Anna Julia Jansen

Bijscholingen

Anna Julia Janssen
bijscholingen@nstv.nl

Eva van Til

Bijscholingen

Eva van Til
bijscholingen@nstv.nl