Lidmaatschap

Iedere gediplomeerde schaatstrainer kan lid worden van de NSTV. Dit geldt voor alle bij de KNSB aangesloten disciplines (LB, MA, ST, KR, ISK) en alle niveaus (ST1, ST2, ST3, ST4, TC5). De contributie is 45 euro per jaar.

Het lidmaatschap loopt van 1 januari t/m 31 december en wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd. Leden die hun lidmaatschap willen opzeggen, moeten dit vóór 31 december kenbaar maken aan de ledenadministratie. 

Wij innen de contributie in januari van het lopende boekjaar. Wij maken hierbij gebruik van automatische incasso. 

Aspirant-leden
Ben je in opleiding voor een van de KNSB-trainersopleidingen, dan kun je het aspirant-lidmaatschap aanvragen. Dit lidmaatschap is het eerste jaar gratis. Daarna wordt, mits je je diploma hebt behaald, het lidmaatschap omgezet in een regulier lidmaatschap. 

Lid worden
Lid worden van de NSTV kan door het invullen en versturen van het online inschrijfformulier.