Privacy verklaring

Privacyverklaring

In deze privacyverklaring beschrijft de Nederlandse Schaats Trainers Vereniging, gevestigd te Haastrecht, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40506592, hierna te noemen: ‘NSTV’, hoe zij met jouw persoonsgegevens omgaat.

Bewust of onbewust deel jij persoonsgegevens met ons. Wij vinden het belangrijk dat zorgvuldig wordt omgegaan met jouw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in deze verklaring voor je uiteengezet hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan en welke rechten je hebt. Heb jij vragen naar aanleiding van ons privacybeleid, stel je vraag dan gerust per e-mail aan info@nstv.nl.

1.     Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken persoonsgegevens over jou die je bij het aangaan van het lidmaatschap van de NSTV aan ons verstrekt, maar ook wanneer je gebruik maakt van onze activiteiten en ons daarmee gegevens verstrekt. Als je lid wordt van de NSTV, hebben wij de volgende gegevens van jou nodig:

 • Naam en adres
 • Contactgegevens (telefoonnummers, e-mail)
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Behaalde trainersdiploma‘s
 • Bankrekeningnummer

Na het volgen van bijscholingen georganiseerd door de NSTV, worden licentiepunten voor die betreffende bijscholing aan jouw gegevens gekoppeld.

2.     Doeleinden voor het verwerken van persoonsgegevens

De NSTV verwerkt jouw persoonsgegevens voor de hieronder genoemde doeleinden:

 • Het opbouwen en onderhouden van jouw lidmaatschap.
 • Het communiceren met onze leden.
 • Facturatie en verwerking van de contributie.
 • Het toesturen van onze gratis e-mail nieuwsbrief met informatie over onze activiteiten en andere van belang zijnde informatie in het kader van het trainerschap.
 • Het verwerken van licentiepunten na het volgen van bijscholingen georganiseerd door de NSTV, alsmede het verstrekken van deze punten aan de KNSB voor het toekennen hiervan.
 • Het bieden van online documentatie via de besloten Ledenpagina, die alleen toegankelijk is voor leden van de NSTV.
 • Het op basis van analyse van ons ledenbestand kunnen aanbieden van doelgroepgerichte bijscholingen.

3.     Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat met de pagina’s van een website wordt meegestuurd en door de browser op jouw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om je meer service te bieden bij het bezoeken van onze websites, die daardoor makkelijker worden in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat je ingelogd kan blijven op een website of dat jouw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. We kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze websites – en welke pagina’s – door bezoekers worden bekeken.

Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet je eerst toestemming geven, voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de ePrivacy Verordening.

Je kunt jouw toestemming voor cookies altijd weer intrekken door jouw internetinstellingen te wijzigen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kun je vinden in de Help-functie van jouw browser.

4.     Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Zonder jouw toestemming verstrekt de NSTV jouw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van het lidmaatschap dat je bij de NSTV hebt of tenzij de NSTV wettelijk verplicht is om jouw persoonsgegevens te verstrekken aan derden.

5.     Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

Je hebt het recht de NSTV te verzoeken om inzage in jouw persoonsgegevens (tenzij de NSTV op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om jouw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. Je moet jezelf bij een dergelijk verzoek identificeren. Indien je wenst dat jouw gegevens verwijderd worden, zal de NSTV deze verwijdering tevens doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de NSTV hebben ontvangen.

6.     Beveiliging persoonsgegevens

De NSTV treft passende maatregelen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij ervoor dat alleen noodzakelijke personen toegang hebben tot jouw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

7.     Minderjarigen (<16 jaar)

Om (aspirant) lid te kunnen worden van de NSTV, moet je in opleiding zijn voor of in bezit zijn van een diploma van minimaal SL2. De minimumleeftijd om een dergelijke opleiding bij de KNSB te starten is 16 jaar. Wij verzamelen of verwerken dan ook geen gegevens van minderjarigen (<16 jaar) en expliciete toestemming van ouder of voogd is derhalve niet van toepassing.

8.     Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op de website van de NSTV. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. De NSTV raadt je aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

9.     Wijziging van het privacybeleid

De NSTV past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op onze website zal steeds de meest recente versie van onze privacyverklaring worden opgenomen. De NSTV raadt je dan ook aan de privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de NSTV er alles aan doen je per e-mail en via de websites te informeren.

10.  Contactgegevens

Indien je vragen hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens of de NSTV wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van jouw persoonsgegevens, kun je contact opnemen via info@nstv.nl.

11.  Klacht over de verwerking van jouw persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij je ook graag verder als je een klacht hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heb je bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van jouw persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 23 mei 2018