Succesvolle ALV-dag in Oostzaan

Wat een succesvolle dag vandaag in Oostzaan met ‘s morgens onze jaarlijkse ledenvergadering en ‘s middags een zeer inspirerende lezing door Tomas Gustafson: “If you like to become a champion you have to work like a champion”
Wat een succesvolle dag vandaag in Oostzaan met ‘s morgens onze jaarlijkse ledenvergadering en ‘s middags een zeer inspirerende lezing door Tomas Gustafson.
 
“If you like to become a champion you have to work like a champion”
De vergadering telde maar liefst 37 leden. Een paar bijzonderheden van deze morgen:
  • We namen afscheid van onze penningmeester Christiaan Smit. En zijn daarmee dringend op zoek naar een vervanger.
  • Willem-Jan Molleman en Anna Julia Janssen zijn herkozen voor een nieuwe zittingsperiode in het bestuur.
  • Volgend jaar is de huidige voorzitter Monique Vergeer-van den Heuvel aftredend en niet herkiesbaar. Daarop vooruitlopend is het bestuur alvast op zoek naar een nieuw bestuurslid met aandachtsgebied ‘Communicatie’.
  • Jan Boelen deed verslag van de kascommissie, waarbij hij mooie woorden voor de penningmeester had en daarom decharge aan de aanwezige leden vroeg. En dat gebeurde met groot applaus.
  • De regiocoördinatoren werden in de bloemetjes gezet voor hun werk in de regio.
  • De jubileumcommissie heeft z’n eerste leden en zal in 2024 zorgen dat “NSTV 60 jaar” (functioneel) goed gevierd wordt.

 

’s Middags waren er 41 leden op de lezing van Tomas Gustafson afgekomen. Wat een spreker is deze man. 

Met anekdotes van vroeger maar een scherpe blik op het heden en de toekomst wist hij de leden twee uur lang stevig te boeien. Rode draad van zijn verhaal was de ‘mindset’, en die liet hij o.a. met mooie one-liners tot de aanwezigen inwerken.

Een boeiend verhaal van een groots sportman, welbespraakt en met een duidelijke visie. Een mooie bijdrage aan een inspirerende dag.

Delen

Meer

Voor leden

In onze speciale ledensite vind je o.a. de Kennisbank
en kun je je aanmelden voor bijscholingen.

Lid worden

Wil je lid worden van de NSTV?
Vul dan direct het online inschrijfformulier in.